אנרגיה, חוק, יעילות אנרגטית, נצילות אנרגטית, דירוג אנרגטי