חומרים מסוכנים, רעלים, בריאות, היתר רעלים, רישוי עסקים