רשימת מפרידים העומדים בתקן EN 858 או DIN 1999 או תקן שווה ערך (25.3.2018)

חומרים מסוכנים, זיהום קרקע, זיהום מים, מפגעים, רישוי עסקים