נוהל פינוי תמלחות (29.4.2018)

תמלחות, זיהום ים, מים, שפכים