הוראת מכר 508 - סידורי בטיחות אש ומניעת דליקות במרפאות (דצמבר 2001)

כיבוי אש, מרפאות, רישוי עסקים