פליטות והעברות לסביבה, מזהמים, חומרים מסוכנים, הגדרת מפעל, מים, שפכים, מפגעים, זיהום אוויר, פסולת