צו למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (מוצר דמוי אסבסט), התשעו-2016 (2.6.2016)

אסבסט, זיהום אויר, מפגעים