בטיחות אש, ציוד כיבוי, מערכות גילוי אש, מערכות עשן, שריפות, מכון התקנים, מעבדה מוסמכת, תקן 1220 חלק 3