תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדוודי קיטור מיוחדים), התשכד-1964 (30.4.1964)

דוודי קיטור, בדיקות, בטיחות