הקמה / הגבהה של עגורני צריח - חידוד הנחיות

עגורן צריח, אביזרי הרמה, עבודה בגובה, בטיחות