עגורני צריח, potain, אבזרי הרמה, פקודת הבטיחות בעבודה, ערכת נעילה