לעיון הציבור – טיוטות תקנות הבטיחות בעבודה, המתייחסות למפעילי מכונות הרמה, לעבודה ברעש ולעבודה עם תהליכים כימיים מסוכנים

בתגובה ל החלטת ממשלה 2118 משנת 2014, הקובעת כי לפני התקנת רגולציה חדשה, יש לבצע תהליך של הערכת השפעותיה (RIA – Regulatory Impact Assessment), פרסם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה עדכונים בתקנות הבטיחות בעבודה לעיון הציבור, המתייחסים למפעילי מכונות הרמה, לעבודה ברעש ולעבודה עם תהליכים כימיים מסוכנים. התקנות עדכנות את סיכוני הבטיחות הנשקפים לעובדים עליהם הן חלות, ולוקחות בחשבון את התמורות והשינויים הטכנולוגיים והמדעיים במהלך השנים.

  • טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, משאבנים, מפעילי מכונות הרמה ואתתים), משדרגת את התקנות ומחדדת את הדרישות הקיימות בנוגע להעסקתם ולהסמכתם של המפעילים. כמו כן, בטיוטה נכללות בחובות ההסמכה גם מכונות שלא חויבו בהן לפני כן. עדכון משמעותי נוסף הוא קיצור משך הכשרת העגורנאים, תוך כדי שינוי מודל ההכשרה שלהם, כך שכעת תיתכן על הכשרה זו בקרה משמעותית ויעילה.
  • טיוטת הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), מתמקדת בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחום הפחתת הרעש, בשיטות להערכת החשיפה אליו ולמדידת הירידה בשמיעה. כמו כן, מותאמים מונחים והגדרות יסוד ומוסרות דרישות מיושנות, כגון ביטול הדרישה הרוחבית לביצוע בדיקות תעסוקתיות תקופתיות, שכעת תידרש רק לאחר בדיקה ראשונית שתוכיח כי העובדים חשופים לרעש מזיק. עוד מעדכנת הטיוטה תקנים ישראלים ובינלאומיים, ומתקינה הוראות רלוונטיות בתקנות אחרות (תכנית לניהול הבטיחות, מסירת מידע והדרכת העובדים וציוד מגן אישי).
  • טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (תהליכים כימיים מסוכנים), מפרטת דרישות המיועדות להעלאת רמת הבטיחות הנדרשת במקומות עבודה, תוך התאמתה לאלה שבאירופה ובארה"ב, על מנת לבסס רף בטיחותי להגנה על העובדים. הטיוטה מציעה  כי התקנות יחולו על מקומות עבודה המחזיקים בהיתר רעלים מסוג A/B (כ-750 ארגונים, למעט מעבדות), וכן שתינתן למפקח עבודה הסמכות להחיל תקנות אלה גם על עסקים נוספים.
    תקנות אלה ייכנסו לתוקפן, במידה ומדובר במיתקנים ובתהליכים חדשים, תוך 18 חודשים מיום פרסומן; במידה ומדובר בתהליכים קיימים, תוך 5 שנים מיום הפרסום, אך בתוך 18 חודשים יידרשו הארגונים להכין תכנית עבודה למיפוי מידת הסיכון ולקביעת שיטות לביצוע הסיכונים.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה.  החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או

קראו עוד»

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח. אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף. מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע,

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?