אושר ניתוק מים למפעלים ולעסקים בשל זיהום שפכים

לאחרונה פורסם תיקון לכללי תאגידי המים והביוב, המאפשר לתאגידי המים לנתק מים למפעלים ולעסקים במקרים של הזרמת שפכים אסורים הגורמים נזק למערכת הביוב, או במקרים בהם הם אינם מקיימים הוראות למניעה או להסרה של מפגעים תברואתיים וסביבתיים או למניעה של נזק ממים או משפכים, וכן למפעלים ולעסקים המסרבים לדגום את שפכיהם.

התראת ניתוק תישלח למפעל אם תימצא חריגה של מזהמים במשך 2 דיגומים עוקבים שחלפו ביניהם 14 יום לפחות, או במשך 3 דיגומים מתוך 6 שחלפו ביניהם 14 ימים לפחות. בהתאם למתן התראה זו, יוכל המפעל להגיש את טיעוניו בנדון וכן תינתן לו האפשרות להגיש לתאגיד המים תוצאות דיגום תקין ופירוט פעולות למניעת הישנות חריגות דומות בעתיד.

התראת ניתוק תוכל להישלח למפעל גם במקרים בהם הוא לא יבצע עבודות למניעת זיהום בהתאם לבקשת התאגיד, או במקרים בהם לא יאשר את ביצועם של לפחות 2 דיגומים בשטחו על ידי התאגיד ולא ינמק מדוע עשה כן.

מכיוון שניתוק מים יכול להשבית לחלוטין את העסק, נקבע בכללים כי ההליך יהיה ראוי ורציני וכי תוגש קודם בקשה לניתוק שתידון על ידי ועדה מייעצת, הכוללת נציגים מגופים ממשלתיים שונים לרבות משרד הכלכלה ורשות המים, ורק לאחר שתתקבל חוות דעת מהוועדה, תחליט רשות המים לגבי ניתוק המפעל.

יחד עם זאת, תאגיד יוכל לנתק באופן מיידי את המים למפעל אם ימצא סכנה ממשית וקריטית לפעילות מערכת הביוב בשל הזרמת שפכים תעשייתיים. הניתוק המיידי יבוצע בתיאום עם הממונה לחוק החומרים המסוכנים במשרד להגנת הסביבה ועם נציב הכבאות וההצלה, ולאחר שהמפעל שטח את טענותיו, ולא יאוחר מ-3 ימי עסקים.

הכללים ייכנסו לתוקפם בפברואר 2019.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה.  החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או

קראו עוד»

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח. אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף. מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע,

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?