דַּעתַּ'חוֹק היא המערכת הראשונה בארץ לניהול מקוון של רגולציה. המערכת כוללת מעל 300 דרישות חוק בתחומי הסביבה, הבטיחות וההיערכות לחירום.
דַּעתַּ'חוֹק פותחה על ידי שלושה אנשי מקצוע בעלי היכרות מעמיקה עם תחומים אלה וניסיון רב בהטמעתם בארגונים תעשייתיים ואחרים.

החדשות החמות

מדריך סייבר לעמידה בהיתר רעלים

המשרד להגנת הסביבה מפרסם גירסה מעודכנת
הגירסה החדשה כוללת עדכון והוספה של הגדרות ונספחים ופרקים, שינויים וחידודים בהנחיות והיא מהווה כלי חשוב עבור ארגונים לעמידה בתנאים הנוספים בהיתר הרעלים שלהם ובהגנה מול מתקפות סייבר.

קרא עוד

עדכון תקנות השימוש בבוצה

לאחר 16 שנים ניתן גם להפיק ממנה אנרגיה

במסגרת השינויים שאימץ המשרד להגנת הסביבה במדיניות הטיפול בפסולת ולאור ההתפתחויות הטכנולגיות, עודכנו התקנות המתייחסות לבוצה, וכעת ניתן להפיק ממנה אנרגיה ולהפוך אותה למשאב.

קרא עוד

עדכון נהלי קרקי והתייחסות לאקרולין

המשרד להגנת הסביבה מעדכן את נהלי הקרקע
המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה מספר מסמכים המתייחסים לקרקעות מזוהמות: הנחיות להשבתת אתרים החשודים בזיהום קרקע, השפעות רגולציה של הנחיות אלה והתייחסות לאקרולין שריכוזים ממנה אותרו בדגימות TO-15.

קרא עוד

הנחיות חדשות למפעילי עגורנים

תיכנסנה לתוקפן החל מאמצע יוני
החל מה-15.6.2019 יחויבו עגורנאים מסוג א' ו-ב' לשאת עימם בכל עת רישיון נהיגה / מינהלי לצורך הזדהות אל מול מאגר ייעודי בכל תחילת עבודה.

קרא עוד

הנחיות בקשה להיתר פליטה

עדכון מהדורה (מספר 5)
המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון מהותי להנחיות בקשה להיתר פליטה שכוללות גם מסמך נפרד לפרק האנרגיה.

קרא עוד

הגשת בקשות להקלות בשפכי תעשייה

טיוטת הנחיות של המשרד להגנת הסביבה
המשר להגנת הסביבה פרסם הנחיות להגשת בקשות להקלות בריכוזי פרמטרים ו/או מזהמים אחרים בשפכי תעשייה.

קרא עוד

מבין לקוחותינו

מערכת דַּעתַּ'חוֹק מאפשרת לך להיות צעד אחד לפני כולם!

להרשמה