דַּעתַּ'חוֹק היא המערכת הראשונה בארץ לניהול מקוון של רגולציה. המערכת כוללת מעל 300 דרישות חוק בתחומי הסביבה, הבטיחות וההיערכות לחירום.
דַּעתַּ'חוֹק פותחה על ידי שלושה אנשי מקצוע בעלי היכרות מעמיקה עם תחומים אלה וניסיון רב בהטמעתם בארגונים תעשייתיים ואחרים.

החדשות החמות

מדריך סייבר לעמידה בהיתר רעלים

המשרד להגנת הסביבה מפרסם גירסה מעודכנת
הגירסה החדשה כוללת עדכון והוספה של הגדרות ונספחים ופרקים, שינויים וחידודים בהנחיות והיא מהווה כלי חשוב עבור ארגונים לעמידה בתנאים הנוספים בהיתר הרעלים שלהם ובהגנה מול מתקפות סייבר.

קרא עוד

חומרים נוספו לאמנות שטוקהולם ורוטרדם

השפעה בעיקר על חברות מקומיות ויצואנים

בפגישות האחרונות של הועדה האחראית על אמנות שטוקהולם ורוטרדם הוחלט על הכנתם של מספר כימיקלים נוספים לאמנות. להחלטה זו השפעה על החברות הפועלות עם ובתוך ישראל ועל יצואנים.

קרא עוד

רשימת תיוג לעוזר בטיחות

לשמירה על הוראות הבטיחות באתרי בנייה
בהתאם לסעיף 25ב' לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, מתפרסמת כעת רשימת תיוג לעוזרי בטיחות באתרי בנייה, שנועדה להבטיח קיומן של הוראות הבטיחות באתרים. הרשימה מפרטת הנחיות לפיקוח.

קרא עוד

הנחיות חדשות למפעילי עגורנים

תיכנסנה לתוקפן החל מאמצע יוני
החל מה-15.6.2019 יחויבו עגורנאים מסוג א' ו-ב' לשאת עימם בכל עת רישיון נהיגה / מינהלי לצורך הזדהות אל מול מאגר ייעודי בכל תחילת עבודה.

קרא עוד

קיום ביקורת בעסקים מורכבים

טיוטת תקנות רישוי עסקים
המשרד להגנת הסביבה פרסם טיטה להערות הציבור לגבי הוראות ארוכות טווח למועד מסירת דו"ח ליקויים ועריכת ביקורת חוזרת בעסקים מורכבים.

קרא עוד

הגשת בקשות להקלות בשפכי תעשייה

טיוטת הנחיות של המשרד להגנת הסביבה
המשר להגנת הסביבה פרסם הנחיות להגשת בקשות להקלות בריכוזי פרמטרים ו/או מזהמים אחרים בשפכי תעשייה.

קרא עוד

מבין לקוחותינו

מערכת דַּעתַּ'חוֹק מאפשרת לך להיות צעד אחד לפני כולם!

להרשמה