תנאי שימוש באתר דַּעתַּ'חוֹק

 1. זכות השימוש באתר היא בהתאם לכללים המפורטים להלן.

אחריות:

 1. מרבית שירותי אתר דַּעתַּ'חוֹק (להלן – "האתר"), הינם חופשיים, למעט מערכת דַּעתַּ'חוֹק (להלן – "מערכת המידע") הטעונה הרשמה ותשלום דמי מנוי שנתיים מראש.
 2. התכנים והשירותים המוצעים באתר הינם לשימוש כמות שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל משתמש. למשתמש לא תעמוד כל טענה, תביעה, דרישה או תלונה כלפי דַַּּעתַּ'חוֹק בגין התכנים והתאמתם לצרכיו. השימוש באתר הוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש והוא אינו מהווה או נחזה להיות בשום אופן תחליף ליעוץ מקצועי או משפטי פרטני על פי הצורך.
 3. דַּעתַּ'חוֹק אינה אחראית בצורה כלשהי לכל נזק או הפסד הנובע משימוש באתר או בתכניו. בנוסף לכך, דַּעתַּ'חוֹק לא תישא באחריות בגין נזקי תוכנה ונזקים אחרים אם ייגרמו כתוצאה משימוש באתר.
 4. במידה ויש סתירה בין המידע המצוי באתר ובין החומר המתפרסם בפרסומים רשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע ועליו יש להסתמך.

קניין רוחני:

 1. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. תוכן האתר ומערכת המידע הם לשימושו הפרטי והלא מסחרי בלבד של המשתמש.
 2. אין להעתיק, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בתכני האתר, לרבות במסגרת אתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימושו הפרטי של המשתמש ומבלי לקבל את הסכמתה מראש של דַּעתַּ'חוֹק.
 3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תוכן כלשהו.
 4. זכויות הקניין הרוחני באתר, על כל האלמנטים שבו, כולל, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, הידע (Know-How), מידע סודי, הינן בבעלותה ו/או בשליטתה הבלעדיות של דַּעתַּ'חוֹק, אלא אם צוין באופן מפורש אחרת, ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא הסכמתה מראש ובכתב בכל דרך.
 5. כל המידע, למעט קבצי החקיקה והתקינה שהינם בבחינת נחלת הכלל, ובכלל זה הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר ו/או מאגרי המידע ו/או אופן פילוחם במנועי החיפוש באתר, הם רכושה הבלעדי של דַּעתַּ'חוֹק.

קישורים:

 1. ייתכן ובאתר יימצאו קישורים לעמודים שונים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם נשלטים על ידי דַּעתַּ'חוֹק או מטעמה והקישור אליהם אינו מעיד על הסכמת דַּעתַּ'חוֹק לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם או לכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. כמו כן, דַּעתַּ'חוֹק אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 2. דַּעתַּ'חוֹק רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
 3. כמו כן, דַּעתַּ'חוֹק תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו.
 4. דַּעתַּ'חוֹק רשאית להסיר או להפסיק שירותים לפי שיקול דעתה, אולם רק לאחר פרסום הודעה באתר על כוונתה זמן סביר מראש. לאחר מכן היא תהיה רשאית למחוק שירותים אלה בלא לשמור כל גיבוי מהם ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?