תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש״ל–1970

מקור: ספר החוקים הפתוח

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?