המשרד להגנת הסביבה פרסם גירסה מעודכנת של מדריך הסייבר לעמידה בתנאים של היתר רעלים בתעשייה. הגירסה המעודכנת כוללת מספר שינויים:

פרק 2 – הגדרות

  • שינוי הגדרת אירוע חומרים מסוכנים ופירוט מהותו
  • הוספת הגדרת אירוע חומרים מסוכנים משמעותי
  • הוספת הגדרת התרחיש החמור ביותר (WCS)
  • הוספת הגדרת חישוב רמת סיכון סייבר
  • שינוי הגדרת מידע – הורדת פירוט התוצאה של מה יקרה אם הוא ייגנב או ייחשף
  • הוספת הגדרות ממונה וממונה הגנת סייבר
  • הוספת הגדרת משפטי סיכון H שמפרטים את תכונות הסיכון של החומרים
  • הוספת הגדרת ניהול סיכונים משולב שכולל בתוכו סיכוני חומ"ס, סיכוני רעידות אדמה וסיכוני סייבר

 

פרק 3 – מטרת המסמך

מטרת המסמך השתנתה וכעת היא מוצגת כסיוע והדרכת עסקים שנקבעו להם תנאים נוספים להגנת סייבר בהיתר הרעלים בכדי להטמיע אותם וליישם רגולציית סייבר בארגון.

 

פרק 4 – רקע

הוספת סעיף 4.4 שמציין כי על הארגון להכין דו"ח אירוע סייבר לפי נספח ט'.

 

פרק 5 – הסבר התהליך

פרק זה עבר שינוי וכעת הוא מציג את התהליך לפי שלבים מסודרים, כולל הוספת סעיף 5.1 – שלבים מקדימים שדורשים כתב ממונה הגנת סייבר (נספח ה' למסמך) ומסמך מדיניות שעל הארגון לגבש.
לאחר מכן מפורטים שאר השלבים, ששולב בהם סעיף 7 מהגירסה הקודמת.

 

פרק 7 – תוצרים חדשים

סעיף חדש שנוסף למסמך שמפרט מה יש לעשות בסיום התהליך ולמי להגיש את המסמכים הרלוונטיים.

 

פרק 10 – קביעת הבקרות הנדרשות ליישום

פירוט של בקרות אלה המציין גם מהי רמת הסיכוןן ולאלו חבילת בקרות היא מתייחסת.

 

פרק 13 פיקוח ומעקב שוטפים שהיה בגירסה המקורית, ירד מגירסה זו.

 

הוספת נספח י' – תצהיר בעל היתר רעלים על היעדר מערכות ממוחשבות המנהלות / מבקרות חומרים מסוכנים.

 

הוספת נספח י"א – כמויות סף לחומרים מסוכנים המפרט את כמויות הסף התחתון והעליון בהתאם לסוגי החומרים המסוכנים לפי ה-CAS שלהם.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il