במסגרת סבב הפגישות של הועדה האחראית על אמנות רוטרדם ושטוקהולם (COP – Conference of Parties) שנערך באפריל-מאי האחרונים בז'נבה, הוחלט להוסיף מספר כימיקלים לאמנות, וכן להשהות את הדיון על הכנסתם של כימיקלים נוספים לאמנת רוטרדם לפגישה הבאה של הועדה, במאי 2021.

לנספח A באמנת שטוקהולם, האוסר שימוש מכל סוג שהוא בחומרים המצוינים בו, נוספו חומר ההדברה Dicofol, שמשמש להדברת גידולים וידוע כגורם לגירוי בעור וכחומר שעלול להיות רעיל מאוד לדגים, ציפורים, חסרי חוליות ואצות. גם חומצת Perfluorooctanoic (PFOA), נוספה לאמנה, כולל המלחים והתרכובות הקשורות והנגזרות ממנה. חומצת זו נמצאת בשימוש נרחב בתעשייה, והיא קשורה לבעיות בריאותיות, ביניהן סוגי סרטן שונים.

אמנת שטוקהולם, עליה חתומות 182 מדינות, ביניהן ישראל, עוסקת באופן הטיפול במזהמים אורגניים לא פריקים, הפוגעים בבריאות האדם ובסביבה ומכונים Persistent Organic Pollutants (POPs). חומרים אלה מצטברים ברקמות השומן של אורגניזמים חיים ומתפרקים בקצב איטי.

כאשר כימיקל מסוים נוסף לאמנה, הוא נאסר לשימוש בכל המדינות החתומות עליה. כלומר, כל החברות העובדות עם ו / או בתוך המדינה החתומה, תידרשנה לנקוט אמצעים ולהימנע או להחליף כימיקל זה במוצריהן.

לאמנת רוטרדם נוספו חומר ההדברה phorate והכימיקל hexabromocyclododecane. לעומת אמנת שטוקהולם, אמנת רוטרדם, שגם עליה ישראל חתומה, מחייבת את המדינות החתומות עליה להסדיר את העברת המידע לגבי סחר בינלאומי ושימוש ב-52 חומרי הדברה וכימיקלים תעשייתיים, שנאסרו או הוגבלו לשימוש בהן.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il