להערות הציבור – שתי טיוטות של כללי תאגידי המים והביוב הנוגעים לשפכים תעשיתיים

רשות המים פרסמה להערות הציבור שני מסמכים הנוגעים להזרמת שפכים:

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), משנת 2009 – כללים אלה שונו ועודכנו מספר פעמים. גם לאחרונה הם הובאו להערות הציבור וזכו להערות רבות, שבעטיין נאלצה מועצת רשות המים לפרסם אותם שוב, לאחר תיקון. טיוטה אחרונה זו מתייחסת לשינויים בפרט 4 בתוספת השלישית לכללים: תעריפים בגין הזרמת שפכי תעשייה אסורים, אותם אין להזרים כלל למערכת הביוב כיוון שלא ניתן לטפל בהם באמצעים ובטכנולוגיה הקיימים, ותיקון הנזקים שלהם מצריך עלויות כבדות (בניגוד לשפכים חריגים שכן ניתנים לטיפול ולכן הזרמתם מותרת, גם אם לאחר אישור).

השינוי המוצע בטיוטה זו לתעריפים נובע מתוך מטרה לשפר את רמת הדיוק ואת חלוקת העלויות בין המפעלים המזהמים וכן בכדי לערוך הבחנה בין ההשפעות שיש להזרמת רכיבים מזהמים מסוגים שונים על רכיבי העלות של משק המים והביוב.

הטבלה בתוספת חולקה ל-5 רכיבים שלגבי כל אחד מהם בוצע ניתוח השפעת החומרים המזהמים עליו ונעשה תחשיב העלויות העודפות שנגרמות למשק המים כתוצאה מהימצאותו בשפכים המוזרמים למערכת הביוב וממנה למט"ש. ניתוח זה מפורט במסמך שנוסף להצעה – מתודולוגיית שיטת חישוב התעריפים:

 1. קיצור אורך חיי מרכיבי ההולכה – חישוב העלות של מזהמים בעלי ערכי הגבה (pH) נמוכים או בעלי ריכוז סולפיטים וסולפאטים גבוה הגורמים לתהליכי קורוזיה במערכות הביוב;
 2. סתימות בצנרת ונזקים לתחנות שאיבה לביוב – חישוב העלות של שמנים, שומנים ומזהמים בעלי ערכי הגבה (pH) גבוהים, הנוטים להתמצק על דפנות הצנרת ולצמצם את כושר ההולכה שלה עד כדי היווצרות סתימות וחסימות;
 3. עלות נוספת לטיפול במט"ש – חישוב העלויות הנוספות של שפכים כגון כלור, חומרים מחמצנים או מחזרים, חומרים בעלי רעילות, חומרים שאינם ברי פירוק ודטרגנטים, הפוגעים במערכת הביולוגית של המט"ש ובתהליך הטיפול בשפכים. עלויות אלה מופנות להקמת מאגרי חירום, לתחזוקת מערכת האיגום וההחזרה למט"ש, לאנרגיה הנדרשת לשאיבה אל מאגר החירום וממנו ולטיפול בשפכים שהופנו למאגר החירום;
 4. פגיעה באיכות הבוצה – במקרים בהם השפכים המוזרמים למט"ש מכילים מזהמים כגון מתכות כבדות בריכוזים אסורים, לא ניתן לנצל את הבוצה לשימושים חקלאיים ויש לסלקה להטמנה במטמנות;
 5. מליחות קולחין ומי תהום – מי קולחין שרמת המליחות בהם גבוהה אינם מתאימים להשקייה ועלולים להביא גם להמלחתם של מי תהום ולהפיכתם לבלתי ראויים לשתייה או לשימוש אחר.

אחד השינויים העיקריים בטיוטה זו הינו ההחלטה לבדוק את כמות השפכים האסורים בפועל ולא את שיעור הדגימות שלהם. ואכן, הבדיקה שנערכה הראתה כי שיעור השפכים האסורים עומד על 37% ולא על 50% כפי שהיה בטיוטות הקודמות. התחשיבים והתעריפים עודכנו בהתאם לכך.

שינוי נוסף מעדכן את חישוב החיוב במקרה של הימצאות מספר מזהמים בריכוזים אסורים. לדוגמא, בגין יצירת סתימות בצנרת ונזקים לתחנות השאיבה, נקבע החיוב לפי חישוב הנזק הגבוה מביניהם; בגין קיצור אורך חיי מרכיבי ההולכה, בהם מזהם בנפרד גורם לנזק מתמשך ומצטבר, נקבע חיוב מצרפי וכן הגבלה מירבית של 40 ₪ למ"ק.

עוד שינויים נקבעו, מביניהם: ביטול החיוב בגין שפכים המיכלים ריכוז סולפאט של עד 500 מ"ל; חישוב העלייה בקורוזיה בגין סולפיד, תיקון הפרמטרים של סולפיד, סולפאט וערך הגבה ועודכנו נוסחאות חישוב של עלויות שונות.

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) משנת 2014 – גם כללים אלה עברו מספר גלגולים ושינויים. טיוטה אחרונה זו מחילה אותם גם על מתחמים, ובכלל זה קניונים ואזורי מסחר שיש להם מד מים ראשי משותף. לשם כך נוספו בה הנחיות שונות לאופן החיוב של אותם מתחמים.

עוד מציעה הטיוטה כי מפעלים שבאחד הדיגומים נמצאו בהם שפכים חריגים, על אף שדיגום זה אינו מייצג ומשקף את איכות השפכים במפעל, יחויב המפעל רק על מחצית מתקופת החיוב או על 45 ימים, הקצר מביניהם (כיום החיוב הוא עבור התקופה שחלפה ממועד הדיגום האחרון או על 90 יום, הקצר מביניהם).

מבין השינויים הנוספים:

 • הגשת תכנית הניטור בסוף שנה קלנדרית;
 • נוזלים בעלי ערך הגבה (pH) – מפעל וכל לחרוג מהערך הקבוע בהתאם לסעיף 4 לתקנות המים (מניעת זיהום מים)(ערכי הגבה של שפכי תעשיה) משנת 2003;
 • מוצע להחריג אולמות אירועים, מסעדות וקניונים בעלי צריכת מים הקטנה מ-5 מ"ק ליום וכן מכבסות שצריכתן קטנה מ-2 מ"ק ליום ושהוכיחו לתאגיד המים כי הם מטפלים בשפכיהם כנדרש;
 • הסרת VOC ו-SVOC מפעילותם של מפעלי ציפוי מתכות, מפעלים ביטחוניים, תחנות דלק, בתי דפוס, מפעלי כימיה, ענף הקוסמטיקה והתמרוקים ובתי החולים;
 • הוספת דיגום שמנים ושומנים לענף בתי המלון.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי וליעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.i

תגובה אחת

 1. דלתות כניסה מעוצבות 30/10/2021 , 21:14השב

  פשוט נהדר נהנתי מכל רגע של קריאה.
  אשמח גם לצפות בסרטון בנושא!
  דוד דהן – דלתות כניסה מחירים

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה.  החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או

קראו עוד»

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח. אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף. מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע,

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?