עדכון נהלי קרקע – השבתת אתר החשוד בזיהום קרקע והתייחסות לאקרולין בדגימות TO-15

אתרים החשודים בזיהום קרקע נדרשים לבצע סקירת קרקע, הכוללת סקר היסטורי, חקירת קרקע ושיקום, ולכן עליהם להיות מושבתים, באופן חלקי או מלא, בכדי שתימנע פגיעה שלהם בסביבה ובבריאות האדם. ההנחיות המקצועיות להשבתת אתרים אלה היו פזורות על פני מספר מסמכים, כל אחד בתחום אחר. כעת הן עודכנו ורוכזו כולן במסמך אחד, שהוא כלי עזר מקצועי ושמפרט את הדרך המקצועית ליישום הדרישות בנושא.

ההנחיות המעודכנות מתייחסות גם להשבתה חלקית ולא רק מלאה של האתרים החשודים והן כוללות הוראות מפורטות ביותר לגבי כלל תהליך ההשבתה, משלב ריקון ופירוק התשתיות המושבתות, כולן או חלקן, דרך מתן הנחיות כלליות לאופן ההשבתה, בין אם השבתה כללית ובין אם רק זמנית, וכלה בהשבת האתר והתשתיות שבו לעבודה חלקית או מלאה והחזרת השטח לקדמותו.

כמו כן, ההנחיות החדשות מוחלות כעת גם על קווי דלק מפעליים ולא רק ארציים וקובעות תקני תעשייה מקובלים בעולם כבסיס לריקון תשתיות. עוד כולל המסמך גם נספח המציין דגשים מקצועיים לפירוק התשתיות, לעריכת בדיקות ודיגומים נדרשים ומתן הוראות מדוייקות לניקוז, ניתוק, ייבוש, חשיפה ופינוי תשתיות מהאתר החשוד.

להנחיות אלה מצורף גם מסמך השפעת רגולציה (RIA) שמספק הסברים על ההנחיות ועל החלופות שהוצעו להן וכן מפרט את ההערות שהציגו בעלי העניין בנדון והתייחסות אליהן.

עוד מפרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך הנחיות לגבי אקרולין, שריכוזים גבוהים מהמותר ממנו אותרו במספר אנליזות גז שנעשו בשיטת TO-15. המסמך מיועד לארגונים הנדרשים לבצע אנליזות אלה, הוא מסביר כיצד יש לבצע אנליזות אלה וכן קובע כי עליהם להמשיך ולדווח על ריכוזי אקרולין אם יימצאו.

למידע כללי אודות חוק היתר רעלים

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה.  החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או

קראו עוד»

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח. אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף. מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע,

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?