עדכון נהלי קרקע – השבתת אתר החשוד בזיהום קרקע והתייחסות לאקרולין בדגימות TO-15

אתרים החשודים בזיהום קרקע נדרשים לבצע סקירת קרקע, הכוללת סקר היסטורי, חקירת קרקע ושיקום, ולכן עליהם להיות מושבתים, באופן חלקי או מלא, בכדי שתימנע פגיעה שלהם בסביבה ובבריאות האדם. ההנחיות המקצועיות להשבתת אתרים אלה היו פזורות על פני מספר מסמכים, כל אחד בתחום אחר. כעת הן עודכנו ורוכזו כולן במסמך אחד, שהוא כלי עזר מקצועי ושמפרט את הדרך המקצועית ליישום הדרישות בנושא.

ההנחיות המעודכנות מתייחסות גם להשבתה חלקית ולא רק מלאה של האתרים החשודים והן כוללות הוראות מפורטות ביותר לגבי כלל תהליך ההשבתה, משלב ריקון ופירוק התשתיות המושבתות, כולן או חלקן, דרך מתן הנחיות כלליות לאופן ההשבתה, בין אם השבתה כללית ובין אם רק זמנית, וכלה בהשבת האתר והתשתיות שבו לעבודה חלקית או מלאה והחזרת השטח לקדמותו.

כמו כן, ההנחיות החדשות מוחלות כעת גם על קווי דלק מפעליים ולא רק ארציים וקובעות תקני תעשייה מקובלים בעולם כבסיס לריקון תשתיות. עוד כולל המסמך גם נספח המציין דגשים מקצועיים לפירוק התשתיות, לעריכת בדיקות ודיגומים נדרשים ומתן הוראות מדוייקות לניקוז, ניתוק, ייבוש, חשיפה ופינוי תשתיות מהאתר החשוד.

להנחיות אלה מצורף גם מסמך השפעת רגולציה (RIA) שמספק הסברים על ההנחיות ועל החלופות שהוצעו להן וכן מפרט את ההערות שהציגו בעלי העניין בנדון והתייחסות אליהן.

עוד מפרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך הנחיות לגבי אקרולין, שריכוזים גבוהים מהמותר ממנו אותרו במספר אנליזות גז שנעשו בשיטת TO-15. המסמך מיועד לארגונים הנדרשים לבצע אנליזות אלה, הוא מסביר כיצד יש לבצע אנליזות אלה וכן קובע כי עליהם להמשיך ולדווח על ריכוזי אקרולין אם יימצאו.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק ההסדרים החדש והשפעתו על תחומי הסביבה וכיבוי האש

חוק ההסדרים, או בשמו הרשמי – חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022) – אושר לאחרונה, לאחר יותר מ-3 שנים ללא תקציב, ביניהן כשנתיים של קורונה שהעמיקה והחריפה את הפערים במשק, והביא איתו בשורה עיקרית של שינוי ורפורמות, כמעט בכל תחום שבו הוא נוגע. החוק מתייחס למשל לשוק העבודה בישראל,

קראו עוד»

עדכון הנחיות בקשה להיתר פליטה

המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון להנחיות להגשת בקשה להיתר פליטה. הגרסה המעודכנת כוללת הוראות טכניות ויישומיות לגבי אופן הגשת הבקשה. כמו כן, נוספו לה גם מדריך טכני למילוי פרק האנרגיה, מקבץ טפסים מרוכז והנחיות ייחודיות לפי מגזרים בתעשייה, שבו מצויינים כל סעיפי הבקשה להיתר פליטה ומה מהם נדרש לכל מגזר תעשייתי.

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?