עדכון נוהל הסמכת בודקים מוסמכים פנים מפעליים לאביזרי הרמה

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה עדכן את נוהל הסמכת בודקים מוסמכים פנים מפעליים לאביזרי הרמה. הנוהל המעודכן מחליף את הנוהל משנת 1997.

להלן השינויים בנוהל:

  • הוספת הגדרות של "בודק מוסמך פנים מפעלי לאביזרי הרמה" ושל "בודק מוסמך (חיצוני)";
  • הגבלת בדיקה תקופתית של אביזרי הרמה ל-42 חודשים לכל היותר ולא לפחות כל 42 חודשים כפי שהיה עד עתה;
  • במקרה של שינוי, תיקון או הסבה של אביזר ההרמה או שינוי עומס העבודה שלו, תחול מעתה חובת בדיקת מוסמך חיצוני וקבלת אישורו בתסקיר בדיקה מעודכן;
  • החמרת תנאי הקבלה לקורס;
  • פירוט נושא המבחנים והגבלת מתן תעודת גמר סיום הקורס בציון 70 ומעלה;
  • הוספת תעודת גמר למסמכים הנדרשים למתן הסמכה;
  • הסמכת הבודק תהיה תקפה עבור הארגון והאתר / הסניף בו הוא עובד בלבד ולא תהיה כללית. בתום עבודתו של הבודק המוסמך, עליו להודיע למפקח העבודה הראשי על ביטול הסמכתו בארגון זה. במידה ויבקש לקבל הסמכה במקום עבודה חדש, יהיה עליו לעבור שוב את תנאי ההסמכה המפורטים בנוהל;
  • פירוט התנאים לביטול הסמכת בודק מוסמך פנים מפעלי על ידי מפקח עבודה ראשי;
  • תוספת נספח לנוהל של תכנית הלימודים בקורס;
  • תוספת נפסח של הצהרות בדיקת אביזרי הרמה על ידי המפעל והבודק עצמו.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי וליעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.i

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה.  החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או

קראו עוד»

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח. אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף. מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע,

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?