עדכון נוהל פליטת מזהמי אוויר בארובה

המשרד להגנת הסביבה עדכן לאחרונה שני נהלים – האחד, נוהל לבדיקת מזהמי אויר בארובה והשני, נוהל לניטור רציף בארובה.

שני הנהלים נכנסו לתוקף מיד עם פרסומם. להלן השינויים שבוצעו בהם:

 

נוהל לבדיקת מזהמי אוויר בארובה

הנוהל מחייב וקובע את אופן ביצוע בדיקת המזהמים, כולל אופן הכנת תכנית הבדיקה, המועדים ואופן דיווח התוצאות. הוא מעדכן ומאחד את המסמכים וההנחיות בנושא וכולל עדכון מהדורות של הנוהל הישן משנת 2002 ושל כל נספחיו.

בדיקת מזהמי אוויר בארובה נדרשת על ידי המשרד להגנת הסביבה לצורך פיקוח ובקרה על פליטת מזהמים ולשם עמידה בערכי הפליטה המותרים. הבדיקה מבוצעת על ידי דיגום בארובה, שכולל נטילת דוגמא של גזי פליטה הנפלטים ממנה וביצוע אנליזה בכדי לבדוק את הכמות, הריכוז או ההרכב של אותם מזהמים. כמו כן, לאחריה יש להגיש דו"ח למשרד.

אחד השינויים העיקריים בנוהל הוא הוספת בדיקת תקינות תלת-שנתית לארובה והוראות לביצועה, כל זאת בכדי להבטיח את התקינות, הבטיחות והנגישות של הארובות בהן נדרשת בדיקת מזהמי האוויר. במסגרת הבדיקה נדרש בעל מקור הפליטה להתקין בארובות מרפסות דיגום, פתחי דיגום ומשטחי דיגום קבועים בארובות, ולבצע את הבדיקה לתקינותם באמצעות מעבדת דיגום מוסמכת. תוצאותיה של בדיקה זו ייכללו בדו"ח בדיקת הארובה המוגש למשרד להגנת הסביבה.

בדיקת התקינות הראשונה נדרשת להתבצע תוך חצי שנה מיום פרסום הנוהל (שימו לב, תאריך פרסום הנוהל הוא 09/02/2017), ובמידה ובוצע שינוי בארובה שעלול להשפיע על תקינותה, בטיחותה או נגישותה, תבוצע בדיקת תקינות עד חודש לאחר ביצועו. במידה ומתברר כי הארובה לא עומדת בדרישות התקינות, בעל הארובה יעדכן בכתב את רכז איכות האוויר במשרד להגנת הסביבה בתוך 3 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה ויגיש למשרד תכנית עבודה מפורטת לתיקון הליקויים, בתוך 30 ימי עסקים.

כמו כן, נוספה לנוהל דרישה להפעלת מערכת בקרת איכות ביום ביצוע בדיקת מזהמי האוויר בארובה. מערכת זו תשמש כלי השוואתי, ולכן תהיה בלתי תלויה במערכת הכיול ותכלול דגימות בקרה שיהיו דומות לדגימות השדה (בריכוזים ובערך הפליטה).

עוד קובע הנוהל עיקרון מנחה, לפיו האחריות על בדיקות הארובה ועל פעילות ספקים וקבלני משנה מוטלת על בעל מקור הפליטה. כך, מזמין הבדיקה נדרש לוודא כי החוזה בין מבצע הבדיקה וקבלני המשנה שלו, כולל את כל ההוראות והדרישות המפורטות בנוהל, את חלוקת האחריות ביניהם ואת אופן הדיווח על חריגות בביצוע הבדיקה.

 

נוהל לניטור רציף בארובה

מערכת ניטור רציף מותקנת בארובה בכדי לנטר באופן רציף את פליטות מזהמי האוויר מהארובה. מערכת זו כוללת, בין היתר, את מערכת הדיגום, את מערכת הכנת הדגימה, גלאי ומערכת דיווח תוצאות וכן ניטור של פרמטרים נוספים כמו טמפרטורה, חמצן, לחות וכד'.

הנוהל לניטור רציף בארובה, שעודכן בהתאם לנוהל הבטחת האיכות האירופאי, הוא נוהל מחייב שנועד לספק מידע רציף לגבי ריכוזי המזהמים הנפלטים מארובה, וכן למעקב אחר עמידה של מקור פליטה בערכים המותרים לו על פי חוק. מטרתו היא לקבוע את אופן ביטוח הבטחת האיכות של מערכות הניטור הרציף בארובה ואת אופן הרישום, הדיווח ותדירותן בכדי להבטיח שתוצאות הניטור המתקבלות יהיו אמינות ומדויקות.

הנוהל קובע כי בעל מקור פליטה יבצע נטור רציף של פליטות מזהמי אוויר מארובה, ולשם כך עליו לעמוד בדרישות החל משלב בחירת מערכות הניטור הרציף, התקנתן, ביצוע פעולות תחזוקה שוטפות, בקרת איכות שוטפת ובדיקות כיול תקופתיות.

השינויים העיקריים בנוהל המעודכן מתייחסים לבדיקת אמינות הציוד המתקיימת בשלב QAL2 והבדיקה השנתית AST, שכעת גם הם צריכים בדיקת מעבדה מוסמכת ובנוסף בדיקות נוספות. כמו כן, כעת את תעודת שלב QAL1, שבו יצרן הציוד מקבל אישור לאספקתו, יש לצרף לדו"ח הכיול.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי וליעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il

 

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה.  החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או

קראו עוד»

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח. אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף. מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע,

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?