אושרה רפורמה מקיפה בחוק רישוי עסקים

לאחר שנים של עיכובים, אושר לאחרונה תיקון לחוק רישוי עסקים ונקבעה בו רפורמה מקיפה המחילה מנגנון רישוי דיפרנציאלי שצפוי להביא להקלות מפליגות בהליכי רישוי העסקים, לקצר את משך הזמן המירבי לקבלת רישיון עסק ולהאריך את תקופת הרישוי התקף.

ביסוד הרפורמה החדשה עומד סיווג העסקים לפי קבוצות סיכון רגולטוריות, כשעסקים פחות מסוכנים, כמו מכוני שטיפת מכוניות וחנויות פרחים, יזכו לרגולציה מקלה. עסק שהרשויות יתעכבו במתן תשובה לגביו, ייחשב כאילו קיבל אישור.

התיקון לחוק מפרט שלושה מסלולי רישוי שונים בהתאם למורכבותו של הארגון:

  • מסלול רישוי על יסוד תצהיר (עסקים ברמת סיכון נמוכה) – הארגון יוכל לקבל רישיון עסק תוך 21 יום, לאחר שיצהיר בפני עורך דין, כי הוא עומד בתנאים ולאחר שהרשות המקומית תבדוק אותו;
  • מסלול היתר מזורז א' (עסקים ברמת סיכון בינונית) – הגשת תצהיר וקבלת רישיון עסק על תנאי תוך 21 יום למשך חצי שנה. במידה והארגון לא יפר את תנאי הרישיון או יסרב לבצע תיקונים או שינויים, יהפוך הרישיון לקבוע;
  • מסלול היתר מזורז ב' (עסקים ברמת סיכון גבוהה) – הגשת בקשה וקבלת רישיון עסק על תנאי תוך 49 יום למשך חצי שנה במהלך זמן זה יבחנו משרדי הממשלה הרלוונטיים, רשות הכבאות ומשטרה את העסק ובמידה והוא לא יפר את תנאי הרישיון או יסרב לבצע תיקונים או שינויים, יהפוך הרישיון לקבוע;

חידושים נוספים בתיקון החוק נוגעים לדרישות להוצאת רישיון העסק שנקבע כי תהיינה זהות ואחידות בכל הרשויות וכן להארכת תוקף הרישיונות שנע בין 3-10 שנים.

עוד מתייחס התיקון לנושא הסדרי האכיפה וקובע כי פעילות ארגון ללא רישיון עסק או בניגוד לתנאי הרישיון, הפרת הוראות החוק או אי קיום דרישה לתיקון ליקויים, הינן עבירות של אחריות קפידה, כלומר שאין צורך להוכיח בגינן רשלנות וכמו כן ניתן להטיל בעטין גם עיצומים כספיים שעלולים להגיע עד 150 אלף ₪. עוד מעדכן התיקון את אחריותם של נושאי המשרה ומחדד את חובתם לעשות כל שביכולתם למנוע את הפרות הוראות החוק.

לחוק נוספו מנגנוני אכיפה, ביניהם צו הפסקה מנהלי ודרישה לתיקון ליקויים בהתאם לדו"ח שיישלח לארגון לאחר שבוצעה בו ביקורת. הדו"ח יכיל את פירוט הליקויים, כיצד לתקנם ומהו מועד התיקון הסופי.

העדכון לחוק ייכנס לתוקפו בתחילת ינואר 2019.

למידע נוסף אודות חוק רישוי עסקים לחצו כאן.

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.il

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה.  החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או

קראו עוד»

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח. אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף. מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע,

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?