טיוטת הצו להגברת האכיפה של דיני העבודה

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מפרסם להערות הציבור את טיוטת הצו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק). צו זה מציע להוסיף לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה הוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה, שבגין הפרתן ניתן יהיה להטיל עיצומים כספיים.

על פי דברי משרד הרווחה, בכל מקרה שבו יימצאו ליקויי בטיחות, תישלח התראה ורק אם לא יתוקנו ליקויים אלה, ייקנס הקבלן האחראי. גובה הקנס יגיע עד 35,740 ₪. מנכ"ל מעסיק שלא יפעל לתיקון ההפרות שיתגלו, ייקנס ברבע מסכום זה.

הוראות עבודה אלה מתייחסות:

  • למשטחי עבודה – אספקת חומר מתאים, באיכות טובה וללא פגם להכנת פיגומים ולוחות דריכה או זחילה ואיסור התקנה ושימוש בפיגום ממוכן;
  • לעבודה בגובה – התקנת אמצעים להגנה מפני נפילה, גידור פתחים ברצפה, אישורים לעובדים ולציוד ועוד;
  • לבדיקות ולציוד – בדיקה של תשתיות, התקנים, אביזרים ומכונות;
  • לעגורנים – אישורים ובדיקות לעגורני צריח, נוהל פנקס כנדרש;
  • לחפירות ולהריסות – נקיטת אמצעי זהירות, איסור על התחלה או המשך ביצוע חפירה העלולה לערער מבנים או מיתקנים, התאמת ציוד והכנת תכנית ארגון בטיחותי של האתר;
  • לארגון ולניהול הבטיחות – פיקוח, העסקה ואישור של עובדים; איסור העסקת עובדים אלא אם כן סופקו להם ההדרכה והמיגון הנדרשים; וידוא הכנת תכנית בטיחות.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי וליעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@ehs-regulation.co.i

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה.  החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או

קראו עוד»

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח. אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף. מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע,

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?