"תורה אחודה" לניטור שפכי תעשייה

בכדי לקדם אחידות ושקיפות, למנוע סתירות ולהפחית דרישות ניטור ודיווח כפולות ולא מתואמות המתייחסות לניטור שפכים תעשייתיים, פרסמו בינואר 2018 המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים נוסח סופי להנחיות מאוחדות בנושא.

המסמך כולל, בין היתר, הוראות לאופן עריכת תכנית לניטור שפכים, לביצוע דיגום ואנליזה ולניתוח התוצאות, תיעודן והדיווח עליהן.

ההנחיות חלות על יצרני שפכים תעשייתיים המוזרמים אל מערכת הביוב וכן על רשויות מקומיות ותאגידי מים הנדרשים לנטר את שפכי המפעלים בתחומם.

עיקרי ההנחיות כוללים קביעת ניטור בסיסי, שהוא למעשה הניטור המבוצע ליצרני שפכים על ידי תאגידי המים והביוב והרשויות המקומיות בהתאם לתכנית הניטור שאושרה עבורם על ידי המשרד להגנת הסביבה; וכן קביעת ניטור משלים שמבוצע בהתאם לתנאים ברישיונות ובהיתרים הניתנים למפעל על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. ניטור זה, כשמו כן הוא, משלים לניטור הבסיסי וייתכן שיכלול הוראות המחייבות דיגום בנקודות נוספות או ניטור של פרמטרים נוספים.

ההוראות לגבי אופן הדיגום מחדדות כי נקודות הדיגום בשטח המפעל הן באחריותו ואילו הנקודות שמחוץ לשטח המפעל נמצאות באחריות תאגידי המים והרשויות המקומיות. עוד קובעות ההוראות כי על הדוגם ליידע את המפעל על ביצוע הדיגום לפני ביצועו או במהלכו, וכי עליו לבצע את הדיגום באזור נקי ממזהמים, בשפכים זורמים בלבד ללא גרימת הזרמה מאולצת ולוודא כי הדגימה מגיעה אך ורק מהמפעל הנדגם. יש לצלם את הדיגום ולצרף פרטים על מיקומו ומטרתו. דיגום שלא צולם יידרש בנימוק בטופס נטילת הדגימה.

להנחיות צורפו שני נספחים: טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת שמטרתו לתעד את אופן ביצוע הדיגום ושינועו; ודרישות הרגולטור להכרה בתוצאות בדיקות פרמטר או מזהם בשפכי תעשייה שנועד לייצר אחידות רבה יותר באופן בדיקת הפרמטר או המזהם בשפכים תעשייתיים. נספח זה ייכנס לתוקף בתחילת ינואר 2019.

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@es-regulation.co.il

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה.  החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או

קראו עוד»

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח. אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף. מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע,

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?