טיוטת תקנות לסיווג, סילוק וטיפול בפסולת מסוכנת

המשרד להגנת הסביבה ממשיך לטפל בנושא הפסולות ובחודש דצמבר פרסם את טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת). התקנות מיועדות לעדכן את הרגולציה בישראל בנושא הפסולת המסוכנת וליישר קו עם דרישות ה-OECD לגבי הטיפול בה, סילוקה וסיווגה. לאחר אישור הטיוטה, היא תחליף את התקנות הקיימות משנת 1990.

כיום על מנת להגדיר פסולת מסוכנת מסתמכים על מספר מקורות, כגון הספר הכתום של האו"ם המתמקד בשינוע חומרים ולאו דווקא בטיפול בהם, או חוק החומרים המסוכנים והתקנות הנובעות ממנו, ששניהם מיושנים ולא מעודכנים. בשל כך נוצרות לעיתים סתירות בהגדרות ובטיפול בפסולות. לכן הוחלט לאמץ את הדירקטיבה האירופאית לפסולות כמקור הבלעדי.

טיוטת התקנות מציעה לסווג את הפסולות באופן עקבי ואחיד, לא רק בהתאם לחומרים שהיא מכילה, אלא גם בהתאם לתכונותיה. כך, בהעדר תכונות סיכון, הפסולת לא תיחשב כמסוכנת, אפילו אם היא מכילה חומרים מסוכנים. המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה גם מדריך לסיווג פסולת מסוכנת, עליו כתבנו כאן בדַּעתַּ'חוֹק בהרחבה. המדריך לסיווג פסולת מסוכנת נשען אף הוא על העקרונות שמציגה טיוטת התקנות.

עוד מפרטת הטיוטה את תהליכי הבדיקה והסיווג של הפסולות, את חובת העריכה של סקרי קרקע תקופתיים על ידי יצרני פסולת מסוכנת, וחובת יישום טכניקות מיטביות זמינות (BAT) בפעילות בפסולת מסוכנת.

התקנות תיכנסנה לתוקפן 90 יום לאחר אישורן, אולם קובעות הוראות מעבר של 9 חודשים להשלמת בחינת סיווג פסולת מסוכנת שנוצרה טרם ההחלה. עד להשלמת הסיווג, תסווג הפסולת כמסוכנת כברירת מחדל.

 

לעדכונים שוטפים, להרשמה למנוי ולייעוץ בנושאי סביבה ובטיחות, אתם מוזמנים לפנות אלינו – info@es-regulation.co.il

השארת תגובה

פוסטים נוספים

חוק אוויר נקי – המהפכה אז והיום

חוק אוויר נקי הוא אבן דרך ראשונה ומשמעותית בהסדרת תחום איכות האוויר בישראל והוא נחשב עד היום לאחר מחוקי שמירת איכות הסביבה החשובים ביותר בתולדות המדינה.  החוק הוא הוא יוזמה מבורכת של עמותת אדם טבע ודין והוא מבוסס על חוק אוויר נקי שנחקק בארצות הברית בשנת 1963. הוא אושר בכנסת ביולי 2008, ללא מתנגדים או

קראו עוד»

צו רישוי עסקים – הבסיס לרישיון עסק

רישיון עסק הוא המסמך החשוב ביותר לכל בעל עסק באשר הוא. בישראל הוא מעוגן בחקיקה ראשית – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אך מכיוון שחוק זה כללי מאוד ואינו כולל התייחסות פרטנית לעסקים מסוגים שונים או למצבים מסוימים, נקבע בו שבסמכותו של שר הפנים לחוקק חקיקה משנית בדמותן של תקנות וצווים. אחד הצווים המשמעותיים ביותר לחוק הוא צו

קראו עוד»

היתר רעלים – כל המידע במקום אחד

שימוש בחומרים רעילים עבור פעולות בתעשייה, במחקר, בתרבות ובסקטורים אחרים הוא עניין שכיח. אך על מנת שאדם או ארגון יוכלו לעסוק בחומרים כימיים וביולוגיים מזיקים כאלה, הוא מחויב להמציא היתר רעלים, מסמך רשמי שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה עם התייחסות של רשות הכבאות וההצלה ושל פיקוד העורף. מטרתו של ההיתר לאפשר אחסון, אחזקה, שינוע,

קראו עוד»

טופס רישום מנויים

כניסה

לא רשומים?

כניסה

עדיין לא נרשמת?
פתיחת שיחה
1
איך אפשר לעזור?
היי,
איך אפשר לעזור?